top of page

Bachbloesemtherapie

eerste hulp uit de natuur - voor meer geestelijke harmonie

Wat  zijn Bachbloesems?

Dr.Bach was een Britse arts, die duidelijk het verband inzag tussen onze emoties enerzijds en welzijn en gezondheid anderzijds. Hij stelde dat de oorzaak van de meeste kwalen in de geestelijke disharmonie te vinden is. Om deze terug in evenwicht te brengen ontwikkelde hij 38 harmoniserende bloesemremedies, elk aangewezen bij een welbepaald geestelijk onevenwicht, zoals bv angst, jaloezie, wanhoop...

Hoe wordt de passende bloesemtherapie gekozen?

In een persoonlijk gesprek analyseer ik samen met jou wat de negatieve emoties zijn die bij jou de bovenhand hebben. Dit kunnen tijdelijke lastige emoties zijn, maar ook meer chronische, blijvende emoties, die jouw welzijn beïnvloeden. 

De Bachbloesemtinctuur wordt in een persoonlijk flesje gemengd, hiervan worden 4x daags 4 druppels ingenomen, over een periode van 3 weken. Hierna wordt gekeken in hoeverre de tinctuur aangepast kan worden, naarmate de emoties veranderd zijn.

Voor wie is Bachbloesemtherapie aangewezen?

Voor iedereen die op een zachte en natuurlijke manier zijn emoties onder controle wil brengen. Voor meer geluk, welzijn en gezondheid. Bachbloesems zijn ook ideaal om kinderen te helpen.  

Voorbeelden:

Bij angst: acute paniekaanvallen, angst voor inbrekers, spinnen, het donker of bij plankenkoorts, nachtmerries (kinderen), driftbuien of overdreven angst, dat geliefden iets zou kunnen overkomen.

Bij onzekerheid: in de besluitvorming, voortdurend om raad vragen, ontmoedigd door tegenslag of ziekte, moedeloosheid, bij geestelijke futloosheid tijdens de examenperiode, bij onduidelijke doelstellingen.

Bij onvoldoende belangstelling voor het hier en nu: hervallen in steeds dezelfde fouten, terugtrekken in eigen fantasiewereld, blijven hangen in het verleden (bv verhuis naar een rusthuis voor ouderen), somberheid zonder duidelijke reden, burn-out, kwellende gedachten, opgave en apathie.

Bij hen die zich alleen voelen: voor praatzieke, ongeduldige, prikkelbare, afstandelijke of superieur voelende mensen.

Bij hen die overgevoelig of beïnvloedbaar zijn: zorgeloosheid veinzen, te goedmoedig zijn, te beïnvloedbaar zijn, of bij jaloezie (bv ook gevoel eerste kind bij geboorte nieuw kindje).

Bij hen die moedeloos en wanhopig zijn: bij gebrek aan zelfvertrouwen, minderwaardigheidscomplex, bij zelfverwijten of schuldgevoelens, na onverwerkte schok of trauma, bij wrokgevoelens en verbittering, bij overdreven reinheidszin.

Bij hen die overbezorgd zijn om het welzijn van anderen: dankbaarheid opeisen, te fanatiek hun standpunten verdedigen, bij tirannie, machtsmisbruik, geen kritiek kunnen verdragen of een te strikte principiële zelfdiscipline handhaven.

bottom of page